Krok po kroku – rekrutacja elektroniczna 2020/2021

Krok po kroku – rekrutacja elektroniczna 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych
Startujesz od:

➢ zapoznania się ze szczegółową ofertą szkół. Możesz wejść na stronę internetową
każdej szkoły uczestniczącej w naborze (wykaz szkół Powiatu Piaseczyńskiego
dostępny na stronie www.piaseczno.pl w zakładce Rekrutacja 2020/2021) .
➢ Od 4.06.20120 r. pod adresem https://warszawa.edu.com.pl zapoznania się z ofertą
edukacyjną wszystkich szkół będących w elektronicznym systemie naboru tj. szkoły
ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Piaseczyński, Gminę Góra Kalwaria,
Gminę Tarczyn oraz szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę.

Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich szkół i oddziałów. W przypadku wyboru
kształcenia w zawodach należy wziąć pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub
dalszej nauki.
Wybór szkoły ponadpodstawowej powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami
i możliwościami.
Możesz wybierać spośród następujących typów szkół:

✓ liceum ogólnokształcące,
✓ technikum,
✓ branżowa szkoła I stopnia.

UWAGA: Elektroniczny system naboru jest wspólny dla szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez Powiat Piaseczyński, Gminę Góra Kalwaria, Gminę Tarczyn oraz m.st.
Warszawy.
Absolwenci szkół podstawowych z terenu Powiatu Piaseczyńskiego korzystają z naboru
elektronicznego, poprzez:
1. wejście na stronę https://warszawa.edu.com.pl/kandydat
2. założenie konta wprowadzając nr PESEL i tworząc hasło dostępu
3. wypełniają wniosek wybierając dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę
oddziałów.

PAMIĘTAJ! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.

UWAGA! Jeśli wybierzesz małą liczbę oddziałów lub wyłącznie oddziały cieszące się
dużą popularnością albo wszystkie oddziały w szkołach od lat przyjmujących
kandydatów wyłącznie z wysoką punktacją, zmniejszysz swoje szanse na
szczęśliwy nabór. Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które
prawdopodobnie uzyskasz za świadectwo oraz egzamin i porównaj z
punktacją w interesujących Cię klasach.

4. wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego z rodziców
o podpisane wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą,
prowadzone jest na wniosek rodzica złożony w szkole pierwszego wyboru.
5. zanieś osobiście lub wyślij elektronicznie wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

UWAGA: Wniosek tylko wypełniony a nie złożony nie bierze udziału w rekrutacji, kandydaci
potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez
złożenie w niej oryginałów dokumentów.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego jest dostępny na stronie
www.piaseczno.pl w zakładce Rekrutacja 2020/2021)
Kontakt w przypadku pytań: 22 756-61-06, 22 756-61-10, k.szostak@piaseczno.pl

UWAGA: W związku z aktualną sytuacją epidemiczną – zachowaj zasady
bezpieczeństwa i wymogi sanitarne składając dokumenty w szkole.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności