Deklaracja maturalna – matura 2021

Uczniowie klas maturalnych składają wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do 30 września 2020. Wychowawcy przekażą uczniom druki deklaracji (załącznik 1a) do wypełnienia na godzinach wychowawczych. 

Absolwenci z ubiegłych lat, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2021 składają deklarację do 7 lutego 2021 (załącznik 1a). Zachęcamy absolwentów z lat ubiegłych do przesyłania podpisanych skanów deklaracji na adres mailowy deklaracje@zs3piaseczno.pl.


Deklaracja maturalna (załącznik 1a) dotyczy:

(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego;
(2) absolwenta LO, technikum, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do  egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *