Zgłoszenie na egzamin poprawkowy – matura 2021

Maturzyści, którzy 5 lipca dowiedzą się, że nie zdali jednego egzaminu pisemnego (a na wszystkich byli obecni) mogą złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

Zdający, który zamierza zdawać egzamin poprawkowy składa w sekretariacie szkoły nie później niż do 12 lipca 2021 r. pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Za maturę w sesji poprawkowej nie są pobierane żadne opłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *