Termin matury poprawkowej

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

dla zdających,  którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej oraz złożyli oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314)

Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00

Część ustna – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym

Za maturę w sesji poprawkowej nie są pobierane żadne opłaty.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *