Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (PP 2017) i egzaminów zawodowych (PP 2019)

W dniach 10 – 12.01.2022 i 24 – 28.01.2022 będą odbywały się egzaminy potwierdzające kalifikacje w zawodzie (PP 2017) dla uczniów klas IV technikum i egzaminy zawodowe dla uczniów klas III technikum (PP 2019).

 

Każdy zdający zgłasza się na egzamin min. 30 min wcześniej, na egzamin trzeba przynieść: dokument potwierdzający tożsamość, czarny długopis, przybory do wykonania zadania zgodnie z komunikatem na końcu posta, maseczkę.

 

Harmonogram egzaminów – etap praktyczny “D”  i etap pisemny – papierowy i komputerowy

10.01.2022 – egzaminy – etap praktyczny, formuła “D” – dokumentacja.

11.01.2022 – egzaminy – etap pisemny,  “papierowy”.

12.01.2022 – egzaminy – etap pisemny, “komputerowy”.

 

Egzaminy w formule “W” – wykonanie odbędą się:

24-25.01.2022 – technik weterynarii

27 – 28.01.2022 – technik hodowca koni

Szczegółowy harmonogram dla poszczególnych kwalifikacji  (godziny, sale) w linku

 

komunikat o przyborach – część praktyczna PP 2017   

komunikat o przyborach – cześć praktyczna PP 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.