E-deklaracja maturalna – instrukcja

Termin składania ostatecznych deklaracji maturalnych upływa w dniu 7 lutego 2022. Do tego czasu każdy uczeń klasy maturalnej może dokonać zmian w deklaracji papierowej złożonej we wrześniu. Deklaracje będą rozdawane przez wychowawców na godzinie wychowawczej.

Oprócz deklaracji papierowej każdy uczeń i absolwent z poprzednich lat może złożyć e-deklarację. Po otrzymaniu od dyrekcji danych do logowania każdy zdający może uzupełnić swoje dane zgodnie z instrukcją

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.