Składanie deklaracji maturalnych – absolwenci z ubiegłych lat

Składanie deklaracji maturalnych na maj 2023 – absolwenci z ubiegłych lat

Absolwenci naszej szkoły z ubiegłych lat, którzy chcą zdawać egzamin maturalny w maju 2023 w naszej szkole składają deklarację wyłącznie drogą elektroniczną, na platformie ZIU. Absolwenci, którzy chcą zdawać egzamin maturalny w innej szkole składają dodatkowo załącznik 2

Od 12 września 2022 r. można logować się na stronie https://wyniki.edu.pl/login. W celu zalogowania wykorzystujecie login i hasło z ubiegłych lat. Absolwenci, którzy zmienili hasło wydane w latach ubiegłych na własne, nadal mogą go używać.

Przypominamy, że absolwenci z ubiegłych lat składają deklaracje do 7 lutego 2023 r.

Link: Instrukcja składania i przyjmowania e-deklaracji.

Link: Składanie e-deklaracji w ZIU – film

Uwaga: Każdy absolwent ma obowiązek upewnić się, czy nie dotyczy go obowiązek wniesienia opłaty za egzamin!

Obowiązek wniesienia opłaty za egzamin dotyczy osób, które:

  • przystępują do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu po raz trzeci lub kolejny

lub

  • deklarują po raz drugi egzamin z tego samego przedmiotu dodatkowego, do którego wcześniej nie przystąpili.

Opłatę należy wnieść w terminie od 1.01.2023 r. do 7.03.2023 r. 1 stycznia 2023 r. na stronie OKE w Warszawie w zakładce „opłaty za egzaminy” zostanie podany numer konta oraz zostanie uruchomiona aplikacja do sprawdzenia, czy dany zdający ma obowiązek opłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności