Opłata za egzamin maturalny 2023

Opłata za egzamin maturalny

Przypominamy absolwentom zdającym egzamin maturalny w poprzednich latach, że termin wniesienia opłaty za egzamin/egzaminy upływa 7 marca 2023 roku.

Sposób sprawdzenia, czy za egzamin należy wnieść opłatę  
Niewniesienie opłaty maturalnej w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu/egzaminów.

Więcej informacji na temat opłat   

Opłatę wnoszą:

  1. Absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;
  2. Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz” przystąpienia do egzaminu oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie
głównym / dodatkowym oraz poprawkowym jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
Opłata stanowi dochód budżetu państwa. W razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu opłata nie podlega zwrotowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności