Projekt “Moja Turkusowa Planeta”

W dniu 27 kwietnia 2022 r. uczniowie klas: 1b, 2ak, 3ak, 3tak pod opieką pań Agnieszki Kruk i Lucyny Jęczmyk-Brzózki wzięli udział w spotkaniu inaugurującym projekt Moja Turkusowa PLANETA – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość n/t łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków. Podczas konferencji, która odbyła się w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie, wysłuchaliśmy wystąpienia Pana Starosty Ksawerego Guta, przedstawiciele firmy Digitale Story in the Making zapoznali nas z założeniami …

Nowy plan lekcji od 9 maja

Od 9 maja 2022 będzie obowiązywał nowy plan lekcji. Plan jest zamieszczony w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły w zakładce Plan lekcji. Plan powinien mieć na dole dopisek “Obowiązuje od 9 maja”. W razie problemów należy odświeżyć stronę i wyczyścić przeglądarkę.  

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego

3.7. TERMIN DODATKOWY W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej w terminie głównym, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2022 r.). Wniosek, o którym mowa w pkt 3.7.1., absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której …

Ważne informacje dla maturzystów

UWAGA MATURZYŚCI !!! Na wszystkie egzaminy pisemne na salę egzaminacyjną proszę przychodzić minimum godzinę wcześniej, tak aby bez pośpiechu sprawdzić swoje dane na liście, potwierdzić podpisem obecność i poprawność danych osobowych oraz wylosować miejsce (osoby spóźnione nie będą wpuszczane na egzamin!). Ubrania wierzchnie, torebki, urządzenia telekomunikacyjne (w tym komórki, zegarki typu smartwatch itp.) zostawiamy w wyznaczonej szatni lub w szafkach. Na salę nie wnosimy żadnych zbędnych przedmiotów (np. maskotek). W przypadku wniesienia na sale urządzeń …

Oferta 2022/2023

Nasza oferta na rok szkolny 2022/2023 III Liceum Ogólnokształcące klasa humanistyczna Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski Języki obce: język angielski, język niemiecki Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język angielski klasa biologiczno-chemiczna Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski Języki obce: język angielski, język niemiecki Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia klasa geograficzno-językowa Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski Języki obce: język angielski, język niemiecki Przedmioty punktowane …