Elektroniczne przesyłanie wniosków do szkoły

Elektroniczne przesyłanie wniosków W dniach 15 czerwca – 10 lipca kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły. Wnioski te składane są elektronicznie w systemie Naboru Szkół Ponadpodstawowych Vulcan, a następnie wysyłane do nas na odpowiednią skrzynkę e-mail. Wnioski prosimy przesyłać odpowiednio do wybranego przez siebie kierunku na poniższe adresy: rekrutacja.lo@zs3piaseczno.pl – kandydaci do III Liceum Ogólnokształcącego rekrutacja.t@zs3piaseczno.pl – kandydaci do Technikum Nr 3 W temacie wiadomości proszę podać w tej kolejności: nazwisko i imię, klasa (np. Nowak Jan, …

Rekrutacja cudzoziemców i osób przybywających z zagranicy

Informacja dla kandydatów, którzy ze względów formalnych nie będą mogli złożyć aplikacji w elektronicznym systemie rekrutacji, szczególnie cudzoziemcy lub powracający z zagranicy Kandydat przybywający z zagranicy jest przyjmowany do Zespołu Szkół Nr 3, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Kandydat przyjmowany jest do: III Liceum Ogólnokształcącego na podstawie dokumentów wymienionych poniżej; Technikum Nr 3 na podstawie dokumentów wymienionych poniżej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Dokumenty niezbędne w …

Krok po kroku – rekrutacja elektroniczna 2020/2021

Krok po kroku – rekrutacja elektroniczna 2020/2021 Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych Startujesz od: ➢ zapoznania się ze szczegółową ofertą szkół. Możesz wejść na stronę internetową każdej szkoły uczestniczącej w naborze (wykaz szkół Powiatu Piaseczyńskiego dostępny na stronie www.piaseczno.pl w zakładce Rekrutacja 2020/2021) . ➢ Od 4.06.20120 r. pod adresem https://warszawa.edu.com.pl zapoznania się z ofertą edukacyjną wszystkich szkół będących w elektronicznym systemie naboru tj. szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Piaseczyński, Gminę …

Przewodnik po rekrutacji dla rodziców

Na stronie Kuratorium Oświaty znajduje się przewodnik po rekrutacji dla rodziców – Prezentacja do obejrzenia Rodzice Uczniów klas ósmych szkół podstawowych Szanowni Państwo, podjęcie decyzji dotyczącej dalszej drogi edukacyjnej Państwa dzieci jest dużym wyzwaniem. Wybór, przed którym stają młodzi ludzie, wymaga dojrzałości i odpowiednich umiejętności oceny sytuacji obecnej, a także przewidywania następstw tej decyzji. Istotne jest odpowiednie przygotowanie, zgromadzenie wiedzy, refleksja nad oczekiwaniami, preferencjami, uzdolnieniami dziecka, a także wizja jego przyszłości zawodowej. Ważne jest, by …