Zespół Szkół Nr 3

Klasa animacji kultury – po gimnazjum


Co może dalej robić absolwent klasy animacji kultury?

 • Kontynuować naukę na uczelniach o kierunkach humanistycznych, na wydziale animacji kultury (UMCS), pedagogiki, kulturoznawstwa
 • Założyć własną działalność twórczą
 • Założyć firmę organizującą imprezy masowe
 • Po ukończeniu studiów – pracować w domach kultury, świetlicach środowiskowych, galeriach, domach pobytu dziennego

Przedmioty obowiązkowe na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę przy rekrutacji do klasy animacji kultury

 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • WOS

Jak wygląda nauka w klasie animacji kultury?

 • Języki obce: angielski i niemiecki
 • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia
 • Przedmioty uzupełniające: animacja kultury, elementy historii sztuki, przyroda
 • Planowane zajęcia dodatkowe:  warsztaty teatralne, fotograficzne, wycieczki tematyczne do galerii, muzeów, pracowni plastycznych, domów kultury, przygotowanie do konkursów recytatorskich i teatralnych.

Warunki psychofizyczne kandydata

  • Chęć do nauki
  • Zainteresowanie współczesnym światem
  • Zdolności organizacyjne
  • Ciekawość świata
  • Umiejętność kierowania grupą
  • Kreatywność
  • Wysoka kultura osobista
  • Zainteresowanie różnymi formami działalności artystycznej
  • Duża świadomość społeczna

Panel dostępności