Zespół Szkół Nr 3

Klasa służb ratowniczych – po gimnazjum


Polub nas na Facebooku  

Obejrzyj film o udzielaniu pierwszej pomocy – Zajęcia z ratownictwa medycznego W klasie służb ratowniczych od 6 lat realizowany jest program autorski opracowany przez nauczycieli naszej szkoły (zajęcia uzupełniające: ratownictwo medyczne, służby ratownicze)

Co może dalej robić absolwent klasy służb ratowniczych?

 • Kontynuować naukę w zakresie BHP, medycyny ratunkowej, bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Kontynuować naukę na studiach wyższych

Przedmioty obowiązkowe na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę przy rekrutacji do klasy służb ratowniczych

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • WOS

Jak wygląda nauka w klasie służb ratowniczych?

 • W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące.
 • Języki obce: angielski i niemiecki
 • Przedmioty rozszerzone: język angielski,  biologia i WOS
 • Przedmioty uzupełniające: ratownictwo medyczne i służby ratownicze
 • Dodatkowe zajęcia z ratownictwa medycznego, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa drogowego, górskiego i wodnego, prawa ratowniczego, psychologii komunikacji i zachowań ekstremalnych, kursy ratownicze, przewodnickie
 • Współpraca ze strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym, policją
 • Liczne obozy szkoleniowe

Warunki psychofizyczne kandydata

 • Chęć do nauki
 • Sprawność fizyczna
 • Zainteresowanie ochroną zdrowia i życia
 • Cierpliwość, dokładność, obowiązkowość
 • Zdolności organizacyjne
 • Spostrzegawczość i zdolność prowadzenia obserwacji
 • Otwartość, ciekawość świata


Nasi partnerzy:

Centrum Ratownictwa i Pierwszej Pomocy – Ratea

– szkolenie ppoż dla osób wyznaczonych do ewakuacji i zwalczania pożarów 

– kurs pierwszej pomocy

– kurs ratownictwa drogowego

– kurs pediatryczny

– kurs pierwszej pomocy poziom zawansowany

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie

– zajęcia  zintegrowanego ratownictwa medycznego w Polsce

– zawód ratownik w aspekcie pracy w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym

Klub strzelecki AVGO w Warszawie

– zajęcia strzelectwa sportowego w ramach zajęć edukacja dla bezpieczeństwa

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowcu

– zajęcia praktyczne z ochrony przeciwpożarowej w ramach przedmiotu służby ratownicze

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego im .gen.bryg.dr Stefana Hubickego w Łodzi

– zajęcia teoeretyczne i praktyczne na terenie centrum z medycyny ratunkowej .

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

– zajęcia dydaktyczne z symulacji medycznej na terenie centrum

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie wydział ratownictwa medycznego

– zajęcia dydaktyczne z ratownictwa medycznego

Centrum Szkoleń Autoodorowych Na Krawędzi

– kurs wspinaczkowy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej


 

Panel dostępności