Liceum Ogólnokształcące – po szkole podstawowej

Liceum Ogólnokształcące – po szkole podstawowej


W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy następujące oddziały klas pierwszych:

klasa animacji kultury (1 a)

klasa dietetyki i fitness (1 b)

klasa służb ratowniczych (1 c)

  • III Liceum Ogólnokształcące ponadpodstawowe przeznaczone jest dla absolwentów szkoły podstawowej
  • Nauka w liceum trwa 4 lata i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły i możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego
  • Absolwent liceum, który uzyska świadectwo dojrzałości może kontynuować naukę na studiach wyższych

Panel dostępności