Kandydat – aktualności

  • Rekrutacja uzupełniająca – od 3 sierpnia do 5 sierpnia do godz. 15. 00 Rekrutacja uzupełniająca do naszych szkół odbywa się tradycyjnie – papierowo. Natomiast rekrutacja do szkół prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę odbywa się w systemie elektronicznym. W związku z tym kandydaci, którzy będą chcieli wziąć udział w rekrutacji do szkół warszawskich, logują się na

  • Podręczniki na rok szkolny 2021/2022 Oddziały ponadpodstawowe Technikum Nr 3 klasy pierwsze klasy drugie i trzecie III Liceum Ogólnokształcące klasy pierwsze klasy drugie i trzecie Oddziały ponadgimnazjalne Technikum Nr 3 – klasy trzecie i czwarte III Liceum Ogólnokształcące – klasy trzecie

  • Podręczniki dla klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021 Podręczniki dla klas Technikum Nr 3 na rok szkolny 2020/2021

  • 1. Informacje do rodziców uczniów i kandydatów do Technikum Nr 3 są dostępne na stronie: https://mwomp.pl/badania-uczniow-wykonywane-przez-mwomp-w2016-roku/ 2. Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów Technikum Nr 3 z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia jest dostępny pod linkiem: https://mwomp.pl/badania-dla-kandydatow-do-szkol-ponadpodstawowych-lubwyzszych-i-na-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-uczniow-tych-szkol-studentowsluchaczy-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych-oraz-uczestnikow-studiow/

  • Elektroniczny system rekrutacji