Kandydat – aktualności

  • Podręczniki dla klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021 Podręczniki dla klas Technikum Nr 3 na rok szkolny 2020/2021

  • 1. Informacje do rodziców uczniów i kandydatów do Technikum Nr 3 są dostępne na stronie: https://mwomp.pl/badania-uczniow-wykonywane-przez-mwomp-w2016-roku/ 2. Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów Technikum Nr 3 z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia jest dostępny pod linkiem: https://mwomp.pl/badania-dla-kandydatow-do-szkol-ponadpodstawowych-lubwyzszych-i-na-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-uczniow-tych-szkol-studentowsluchaczy-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych-oraz-uczestnikow-studiow/

  • Elektroniczny system rekrutacji  

  • Elektroniczne przesyłanie wniosków W dniach 15 czerwca – 10 lipca kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły. Wnioski te składane są elektronicznie w systemie Naboru Szkół Ponadpodstawowych Vulcan, a następnie wysyłane do nas na odpowiednią skrzynkę e-mail. Wnioski prosimy przesyłać odpowiednio do wybranego przez siebie kierunku na poniższe adresy: rekrutacja.lo@zs3piaseczno.pl – kandydaci do III Liceum Ogólnokształcącego rekrutacja.t@zs3piaseczno.pl –

  • Informacja dla kandydatów, którzy ze względów formalnych nie będą mogli złożyć aplikacji w elektronicznym systemie rekrutacji, szczególnie cudzoziemcy lub powracający z zagranicy Kandydat przybywający z zagranicy jest przyjmowany do Zespołu Szkół Nr 3, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Kandydat przyjmowany jest do: III Liceum Ogólnokształcącego na podstawie dokumentów wymienionych poniżej; Technikum Nr 3 na podstawie