Nauczyciele naszej szkoły

 1. Antoniewicz Marcin – wychowawca w internacie
 2. Babski Michał – przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni i technikum weterynarii
 3. Banaś Bożena – wychowawca w internacie
 4. Bączkowska Agata – przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni, kierownik pnz
 5. ks. Bolonek Szymon – religia
 6. Burzyńska Beata – geografia, wicedyrektor
 7. Caliński Jan – działalność gospodarcza, WOS
 8. Capała Joanna – jazda konna
 9. Chodkiewicz Karolina – przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni i technikum weterynarii
 10. Ciężkowska Elżbieta – przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu
 11. Czajka Agnieszka – język angielski, opiekun samorządu uczniowskiego
 12. Daniel Agata – język polski
 13. Diadik Rafał – wychowanie fizyczne
 14. Dudzińska Iwona – psycholog szkolny
 15. Dzięgielewska Małgorzatawychowawca w internacie
 16. Dziura Marcin – wychowanie fizyczne
 17. Forysiak Iwona – przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni
 18. Gajda Jolanta – bibliotekarz
 19. Gaweł Marek – przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy ciągnikiem
 20. Gładysz Agnieszka – matematyka
 21. Godos Anna – język niemiecki
 22. Goławska Izabela – język angielski
 23. Górniak Aneta – wychowawca w internacie
 24. Gralewicz Magdalena – język niemiecki
 25. Gronowska Joanna – język angielski
 26. Hardej Elżbieta – matematyka, fizyka
 27. Jadachowska Monika – biologia
 28. Jakóbowska Małgorzata – przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym
 29. Jakubczyk Piotr – język angielski
 30. Janiszewska Katarzyna – religia
 31. Jasińska Małgorzata – wiedza o kulturze
 32. Jezierska Agnieszka – historia
 33. Jęczmyk-Brzózka Lucyna – przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu
 34. Kolenda Maciej – historia, WOS, etyka
 35. Kozłowski Paweł – matematyka
 36. Krawczyk Agnieszka – język niemiecki
 37. Król Małgorzata  – przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym, dyrektor Zespołu Szkół Nr 3
 38. Kruk Agnieszka – chemia, wychowawca w internacie
 39. Kryczka Aneta – biologia
 40. Krzemińska Magdalena – geografia
 41. Kupis Daria – wychowawca w internacie
 42. Kwiatkowski Maciej – wychowawca w internacie
 43. Lausz-Sawicka Karolina – język polski
 44. Lewaszkiewicz Łukasz – technika ogrodnicza i rolnicza
 45. Lipska Anna – matematyka
 46. Maryńczak Grażyna – WOS
 47. Milczanowska Agnieszka – język polski, wiedza o kulturze
 48. Mirecka Lidia – zajęcia z terapii pedagogicznej
 49. Mróz Aneta – język niemiecki
 50. Musur Anna – biologia, przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym, wicedyrektor
 51. Naujokaite-Mazurek Vilija – język angielski
 52. Nowak Małgorzata – wychowawca w internacie, kierownik internatu
 53. Olczyk Anna – język polski
 54. Olczyk Justyna – język niemiecki
 55. Oręziak Elżbieta – język angielski
 56. Ozimek Renata – wychowawca w internacie
 57. Papież Wiesława – biologia, produkcja roślinna
 58. Pęzik-Cechrzycka Sylwia – język polski
 59. Piesio Marta –  przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym
 60. Pijarska-Bińkowska Iwona – przedmioty zawodowe w technikum weterynarii
 61. Poręba Agnieszka – język polski, wiedza o kulturze
 62. Potucha Andrzej – edukacja dla bezpieczeństwa, służby ratownicze, wychowawca w internacie
 63. Powszuk Marta – wychowanie fizyczne
 64. Rogalska Elżbieta – język angielski
 65. Romanek Żaneta – rośliny ozdobne
 66. Rosiak-Barcikowska Seweryna – biologia
 67. Rosłon Małgorzata – chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
 68. Sar Łukasz – informatyka, technika ogrodnicza
 69. Sikorska-Kosecka Katarzyna – język angielski, rewalidacja
 70. Słowik Marek – przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni
 71. Smereczyńska Anna – przedmioty zawodowe w technikum weterynarii
 72. Sobola Anna – historia, WOS
 73. Sosnowska Jolanta – religia
 74. Spalona Anna – język angielski
 75. Stala Paweł – wychowanie fizyczne
 76. Stepnowska Beata – pedagog szkolny
 77. Stępniak Krzysztof – nauka jazdy ciągnikiem
 78. Szymanowicz Karolina – język niemiecki
 79. Tokarska Michalina – wychowanie fizyczne
 80. Tomaszewski Radosław – wychowanie fizyczne
 81. Werner Joanna – wychowawca w internacie
 82. Wilk Jolanta – wychowawca w internacie
 83. Wiśniowska Ewa – język angielski
 84. Wojtaś Bartłomiej – wychowanie fizyczne
 85. Zakrzewska Anita – wychowawca internatu
 86. Żebrowska Leokadia – wychowawca w internacie
 87. Żurakowski Wojciech – fizyka