Nauczyciele naszej szkoły

Nauczyciele w roku szkolnym 2021/2022


 1. Babski Michał – przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni i technikum weterynarii
 2. Banaś Bożena – wychowawca w internacie
 3. Bączkowska Agata – przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni, kierownik pnz
 4. Bączkowska Natalia – jazda konna
 5. Budny Wioletta – rewalidacja
 6. Burzyńska Beata – geografia, wicedyrektor
 7. Caliński Jan – działalność gospodarcza, WOS
 8. Capała Joanna – jazda konna
 9. Ciemińska Hanna – wychowawca w internacie
 10. Ciężkowska Elżbieta – przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu
 11. Czajka Agnieszka – język angielski
 12. Czarnecka Iwona – geografia
 13. Daniel Agata – język polski
 14. Diadik Rafał – wychowanie fizyczne, rzecznik praw ucznia
 15. Dzięgielewska Małgorzatawychowawca w internacie
 16. Dziura Marcin – wychowanie fizyczne
 17. Forysiak Iwona – przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni
 18. Gajda Jolanta – bibliotekarz
 19. Gaweł Marek – przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy ciągnikiem
 20. Giercuszkiewicz-Hecold Beata – przedmioty zawodowe w technikum weterynarii
 21. Gładysz Agnieszka – matematyka
 22. Godos Anna – język niemiecki
 23. Goławska Izabela – język angielski
 24. Górniak Aneta – wychowawca w internacie, rewalidacja
 25. Gralewicz Magdalena – język niemiecki
 26. Gronowska Joanna – język angielski
 27. Hardej Elżbieta – matematyka, fizyka
 28. Jadachowska Monika – biologia
 29. Jakóbowska Małgorzata – przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym
 30. Jakubczyk Piotr – język angielski
 31. Janiszewska Katarzyna – religia
 32. Jasińska Małgorzata – wiedza o kulturze
 33. Jezierska Agnieszka – historia
 34. Jęczmyk-Brzózka Lucyna – przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu
 35. Kolenda Maciej – historia, WOS, etyka
 36. Kowalik Małgorzata – język angielski
 37. Kozłowski Paweł – matematyka
 38. Krawczyk Agnieszka – język niemiecki
 39. Król Małgorzata  – przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym, dyrektor Zespołu Szkół Nr 3
 40. Kruk Agnieszka – chemia, wychowawca w internacie
 41. Kryczka Aneta – biologia
 42. Krzemińska Magdalena – geografia, opiekun samorządu uczniowskiego
 43. Kupis Daria – wychowawca w internacie
 44. Kwiatkowski Maciej – wychowawca w internacie
 45. Lausz-Sawicka Karolina – język polski
 46. Lewaszkiewicz Łukasz – technika ogrodnicza i rolnicza
 47. Lipska Anna – matematyka
 48. ks. Marciniak Bartosz – religia
 49. Maryńczak Grażyna – WOS
 50. Milczanowska Agnieszka – język polski, wiedza o kulturze
 51. Mirecka Lidia – zajęcia z terapii pedagogicznej
 52. Mróz Aneta – język niemiecki
 53. Musur Anna – biologia, przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym, wicedyrektor
 54. Napieraj Urszula – edukacja dla bezpieczeństwa
 55. Naujokaite-Mazurek Vilija – język angielski
 56. Nowak Małgorzata – wychowawca w internacie, kierownik internatu
 57. Olczyk Anna – język polski
 58. Olczyk Justyna – język niemiecki
 59. Oręziak Elżbieta – język angielski
 60. Ozimek Renata – wychowawca w internacie
 61. Pęzik-Cechrzycka Sylwia – język polski
 62. Piesio Marta –  przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym
 63. Pijarska-Bińkowska Iwona – przedmioty zawodowe w technikum weterynarii
 64. Poręba Agnieszka – język polski, wiedza o kulturze
 65. Powszuk Marta – wychowanie fizyczne
 66. Pyza Tomasz – informatyka
 67. Rogalska Elżbieta – język angielski
 68. Romanek Żaneta – rośliny ozdobne
 69. Rosłon Małgorzata – chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
 70. Sar Łukasz – informatyka, technika ogrodnicza
 71. Sikorska-Kosecka Katarzyna – język angielski, rewalidacja
 72. Słowik Marek – przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni
 73. Smereczyńska Anna – przedmioty zawodowe w technikum weterynarii
 74. Sobola Anna – historia, WOS
 75. Sosnowska Jolanta – religia
 76. Spalona Anna – język angielski
 77. Stala Paweł – wychowanie fizyczne
 78. Stepnowska Beata – pedagog szkolny
 79. Stępniak Krzysztof – nauka jazdy ciągnikiem
 80. Szymanowicz Karolina – język niemiecki
 81. Tokarska Justyna – przedmioty zawodowe w technikum weterynarii
 82. Tokarska Michalina – wychowanie fizyczne
 83. Tomaszewski Radosław – wychowanie fizyczne
 84. Wilk Jolanta – wychowawca w internacie
 85. Wiśniowska Ewa – język angielski
 86. Wojtaś Bartłomiej – wychowanie fizyczne
 87. Zając Maria – doradca zawodowy
 88. Zakrzewska Anita – wychowawca internatu
 89. Żebrowska Leokadia – wychowawca w internacie
 90. Żurakowski Wojciech – fizyka