Nauczyciele naszej szkoły

Nauczyciele w roku szkolnym 2021/2022


 1. Babski Michał – przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni i technikum weterynarii
 2. Banaś Bożena – wychowawca w internacie
 3. Bączkowska Agata – przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni, kierownik pnz
 4. Bączkowska Natalia – jazda konna
 5. Burzyńska Beata – geografia, wicedyrektor
 6. Caliński Jan – działalność gospodarcza, WOS
 7. Capała Joanna – jazda konna
 8. Ciemińska Hanna – wychowawca w internacie
 9. Ciężkowska Elżbieta – przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu
 10. Czajka Agnieszka – język angielski
 11. Czarnecka Iwona – geografia
 12. Daniel Agata – język polski
 13. Diadik Rafał – wychowanie fizyczne, rzecznik praw ucznia
 14. Dzięgielewska Małgorzatawychowawca w internacie
 15. Dziura Marcin – wychowanie fizyczne
 16. Forysiak Iwona – przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni
 17. Gajda Jolanta – bibliotekarz
 18. Gaweł Marek – przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy ciągnikiem
 19. Giercuszkiewicz-Hecold Beata – przedmioty zawodowe w technikum weterynarii
 20. Gładysz Agnieszka – matematyka
 21. Godos Anna – język niemiecki
 22. Goławska Izabela – język angielski
 23. Górniak Aneta – wychowawca w internacie, rewalidacja
 24. Gralewicz Magdalena – język niemiecki
 25. Gronowska Joanna – język angielski
 26. Hardej Elżbieta – matematyka, fizyka
 27. Jadachowska Monika – biologia
 28. Jakóbowska Małgorzata – przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym
 29. Jakubczyk Piotr – język angielski
 30. Janiszewska Katarzyna – religia
 31. Jasińska Małgorzata – wiedza o kulturze
 32. Jezierska Agnieszka – historia
 33. Jęczmyk-Brzózka Lucyna – przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu
 34. Kolenda Maciej – historia, WOS, etyka
 35. Kowalik Małgorzata – język angielski
 36. Kozłowski Paweł – matematyka
 37. Krawczyk Agnieszka – język niemiecki
 38. Król Małgorzata  – przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym, dyrektor Zespołu Szkół Nr 3
 39. Kruk Agnieszka – chemia, wychowawca w internacie
 40. Kryczka Aneta – biologia
 41. Krzemińska Magdalena – geografia, opiekun samorządu uczniowskiego
 42. Kupis Daria – wychowawca w internacie
 43. Kwiatkowski Maciej – wychowawca w internacie
 44. Lausz-Sawicka Karolina – język polski
 45. Lewaszkiewicz Łukasz – technika ogrodnicza i rolnicza
 46. Lipska Anna – matematyka
 47. ks. Marciniak Bartosz – religia
 48. Maryńczak Grażyna – WOS
 49. Milczanowska Agnieszka – język polski, wiedza o kulturze
 50. Mirecka Lidia – zajęcia z terapii pedagogicznej
 51. Mróz Aneta – język niemiecki
 52. Musur Anna – biologia, przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym, wicedyrektor
 53. Napieraj Urszula – edukacja dla bezpieczeństwa
 54. Naujokaite-Mazurek Vilija – język angielski
 55. Nowak Małgorzata – wychowawca w internacie, kierownik internatu
 56. Olczyk Anna – język polski
 57. Olczyk Justyna – język niemiecki
 58. Oręziak Elżbieta – język angielski
 59. Ozimek Renata – wychowawca w internacie
 60. Pęzik-Cechrzycka Sylwia – język polski
 61. Piesio Marta –  przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym
 62. Pijarska-Bińkowska Iwona – przedmioty zawodowe w technikum weterynarii
 63. Poręba Agnieszka – język polski, wiedza o kulturze
 64. Powszuk Marta – wychowanie fizyczne
 65. Pyza Tomasz – informatyka
 66. Rogalska Elżbieta – język angielski
 67. Romanek Żaneta – rośliny ozdobne
 68. Rosłon Małgorzata – chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
 69. Sar Łukasz – informatyka, technika ogrodnicza
 70. Sikorska-Kosecka Katarzyna – język angielski, rewalidacja
 71. Słowik Marek – przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni
 72. Smereczyńska Anna – przedmioty zawodowe w technikum weterynarii
 73. Sobola Anna – historia, WOS
 74. Sosnowska Jolanta – religia
 75. Spalona Anna – język angielski
 76. Stala Paweł – wychowanie fizyczne
 77. Stepnowska Beata – pedagog szkolny
 78. Stępniak Krzysztof – nauka jazdy ciągnikiem
 79. Szymanowicz Karolina – język niemiecki
 80. Tokarska Justyna – przedmioty zawodowe w technikum weterynarii
 81. Tokarska Michalina – wychowanie fizyczne
 82. Tomaszewski Radosław – wychowanie fizyczne
 83. Wilk Jolanta – wychowawca w internacie
 84. Wiśniowska Ewa – język angielski
 85. Wojtaś Bartłomiej – wychowanie fizyczne
 86. Zakrzewska Anita – wychowawca internatu
 87. Żebrowska Leokadia – wychowawca w internacie
 88. Żurakowski Wojciech – fizyka