Nauczyciele – pomoc pedagogiczno-psychologiczna


W naszej szkole na stałe zatrudnieni są: pedagog szkolny oraz specjaliści prowadzący z uczniami terapię pedagogiczną i zajęcia rewalidacyjne.

Pedagog szkolny – Beata Stepnowska

poniedziałek 7.45-13.15

wtorek 7.45-13.30

środa 7.45-13.15*godzina dostępności 7.45-8.45

czwartek 7.45-13.30

piątek 7.45-13.30

Psycholog szkolny – Ewa Szelest

Poniedziałek 8:00-14:00

Wtorek 8:00-13:00

Środa 8:00-14:00

Czwartek 8:0-14:00

Piątek 8:00-14:00* godzina dostępności 13:00-14:00

Terapia pedagogiczna – Lidia Mirecka

Zajęcia rewalidacyjne – Katarzyna Sikorska-Kosecka, Aneta Górniak

Panel dostępności