Nauczyciele – pomoc pedagogiczno-psychologiczna


W naszej szkole na stałe zatrudnieni są: pedagog szkolny oraz specjaliści prowadzący z uczniami terapię pedagogiczną i zajęcia rewalidacyjne.

Pedagog szkolny – Beata Stepnowska

poniedziałek 7.45-13.45
wtorek 7.45-14.45
środa 7.45-14.45
czwartek 7.45-14.45
piątek 7.45-13.45

Terapia pedagogiczna – Lidia Mirecka

Zajęcia rewalidacyjne – Katarzyna Sikorska-Kosecka, Aneta Górniak