Wychowawcy klas

Wychowawcy w klasach III Liceum Ogólnokształcącego – rok szkolny 2020/2021

Sobola Anna – wychowawca klasy 1 a
Kruk Agnieszka – wychowawca klasy 1 b
Powszuk Marta – wychowawca klasy 1 c

Olczyk Anna – wychowawca klasy 2 la
Jadachowska Monika – wychowawca klasy 2 lb
Kryczka Aneta – wychowawca klasy 2 lc
Czajka Agnieszka – wychowawca klasy 2 a
Rogalska Elżbieta – wychowawca klasy 2 b
Lausz-Sawicka Karolina – wychowawca klasy 2 c
Milczanowska Agnieszka – wychowawca klasy 2 d

Krawczyk Agnieszka – wychowawca klasy 3 la
Kolenda Maciej – wychowawca klasy 3 lb
Potucha Andrzej – wychowawca klasy 3 lc
Pęzik-Cechrzycka Sylwia – wychowawca klasy 3 ld

Wychowawcy w klasach Technikum Nr 3 – rok szkolny 2020/2021

Olczyk Justyna – wychowawca klasy 1 ak
Sikorska-Kosecka Katarzyna – wychowawca klasy 1 o
Wiśniowska Ewa – wychowawca klasy 1 h
Jezierska Agnieszka – wychowawca klasy 1 w

Gralewicz Magdalena – wychowawca klasy 2 tak
Godos Anna – wychowawca klasy 2 to
Goławska Izabela – wychowawca klasy 2 thk
Lipska Anna – wychowawca klasy 2 tw
Krzemińska Magdalena – wychowawca klasy 2 ak
Gładysz Agnieszka – wychowawca klasy 2 o
Tomaszewski Radosław – wychowawca klasy 2 h
Babski Michał – wychowawca klasy 2 w

Gronowska Joanna – wychowawca klasy 3 tak
Jakóbowska Małgorzata – wychowawca klasy 3 to
Kozłowski Paweł – wychowawca klasy 3 thk
Diadik Rafał – wychowawca klasy 3 tw

Tokarska Michalina – wychowawca klasy 4 tak
Poręba Agnieszka – wychowawca klasy 4 thk
Oręziak Elżbieta – wychowawca klasy 4 tw