Wychowawcy klas

Wychowawcy w klasach III Liceum Ogólnokształcącego – rok szkolny 2021/2022

Poręba Agnieszka – wychowawca klasy 1a
Krawczyk Agnieszka – wychowawca klasy 1b
Dziura Marcin – wychowawca klasy 1c

Sobola Anna – wychowawca klasy 2a
Kruk Agnieszka – wychowawca klasy 2b
Powszuk Marta – wychowawca klasy 2c

Olczyk Anna – wychowawca klasy 3la
Jadachowska Monika – wychowawca klasy 3lb
Kryczka Aneta – wychowawca klasy 3lc
Tokarska Michalina – wychowawca klasy 3a
Rogalska Elżbieta – wychowawca klasy 3b
Lausz-Sawicka Karolina – wychowawca klasy 3c
Milczanowska Agnieszka – wychowawca klasy 3d

Wychowawcy w klasach Technikum Nr 3 – rok szkolny 2021/2022

Ciężkowska Elżbieta – wychowawca klasy 1ak
Lewaszkiewicz Łukasz – wychowawca klasy 1o
Stala Paweł – wychowawca klasy 1h
Witkowska Agnieszka – wychowawca klasy 1w

Olczyk Justyna – wychowawca klasy 2ak
Sikorska-Kosecka Katarzyna – wychowawca klasy 2o
Wiśniowska Ewa – wychowawca klasy 2h
Jezierska Agnieszka – wychowawca klasy 2w

Gralewicz Magdalena – wychowawca klasy 3tak
Godos Anna – wychowawca klasy 3to
Goławska Izabela – wychowawca klasy 3thk
Lipska Anna – wychowawca klasy 3tw
Krzemińska Magdalena – wychowawca klasy 3ak
Gładysz Agnieszka – wychowawca klasy 3o
Tomaszewski Radosław – wychowawca klasy 3h
Babski Michał – wychowawca klasy 3w

Gronowska Joanna – wychowawca klasy 4tak
Jakóbowska Małgorzata – wychowawca klasy 4to
Kozłowski Paweł – wychowawca klasy 4thk
Diadik Rafał – wychowawca klasy 4tw