Profile klas

III Liceum Ogólnokształcące
klasa humanistyczna

Przedmioty rozszerzone

   • język polski
   • historia
   • język angielski

Języki obce

   • język angielski
   • język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

   • język polski
   • matematyka
   • historia
   • język angielski

Ukierunkowanie na studia wyższe

   • prawo
   • filologia polska
   • historia
   • socjologia i nauki społeczne
   • dziennikarstwo
   • stosunki międzynarodowe
   • europeistyka
   • kulturoznawstwo i inne kierunki humanistyczne
klasa biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone

   • biologia
   • chemia
   • język angielski

Języki obce

   • język angielski
   • język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

   • język polski
   • matematyka
   • biologia
   • chemia

Ukierunkowanie na studia wyższe:

   • medycyna
   • stomatologia
   • farmacja
   • zdrowie publiczne
   • biotechnologia
   • weterynaria
   • zootechnika
   • diagnostyka laboratoryjna
   • żywienie i dietetyka
   • psychologia
   • rehabilitacja
klasa geograficzno-językowa

Przedmioty rozszerzone

   • język angielski
   • wiedza o społeczeństwie
   • geografia

Języki obce

   • język angielski
   • język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

   • język polski
   • matematyka
   • język angielski
   • geografia

Ukierunkowanie na studia wyższe

   • socjologia i nauki społeczne
   • stosunki międzynarodowe
   • turystyka i rekreacja
   • krajoznawstwo
   • kierunki filozoficzne
   • geografia
   • geologia
   • geodezja i kartografia
   • filologia angielska
   • inne kierunki wymagające matury z angielskiego, WOS albo geografii


Technikum Nr 3
technik ogrodnik

Przedmioty rozszerzone

 • biologia

Języki obce

 • język angielski
 • język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • biologia

Jak pracuje technik ogrodnik?

 • Zakłada i prowadzi uprawy ogrodnicze
 • Prowadzi produkcję sadowniczą, warzywniczą lub/i roślin ozdobnych
 • Eksploatuje środki techniczne stosowane w ogrodnictwie
 • Planuje i organizuje prace ogrodnicze
 • Planuje prace związane z uprawą roślin sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych

Co może robić absolwent technikum w zawodzie technik ogrodnik?

 • Kontynuować naukę na studiach wyższych
 • Planować organizację gospodarstwa ogrodniczego
 • Organizować procesy produkcji i pracy w gospodarstwie ogrodniczym
 • Wykonywać zabiegi składające się na technologie produkcji ogrodniczej
 • Prowadzić uproszczoną rachunkowość i obliczać opłacalność produkcji ogrodniczej

Jak wygląda nauka w klasie w zawodzie technik ogrodnik?

W planie lekcji są:

 • przedmioty ogólnokształcące
 • przedmioty zawodowe z zakresu ogrodnictwa (m.in. sadownictwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne) – teoretyczne i praktyczne

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie ogrodu szkolnego, w szklarni szkolnej oraz w pracowni ogrodnictwa,

Praktyka zawodowa odbywa się m.in. w ogrodach botanicznych w Powsinie i Warszawie, w SGGW w Warszawie,

Uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach przedmiotowych do ogrodów botanicznych, zakładów ogrodniczych, wiodących szkółek roślin ozdobnych.

Warunki psychofizyczne kandydata

 • zdolności manualne,
 • sprawność fizyczna,
 • zainteresowanie przyrodą,
 • cierpliwość, dokładność, obowiązkowość,
 • zdolności organizacyjne,
 • spostrzegawczość i zdolność prowadzenia obserwacji.
technik hodowca koni

Przedmioty rozszerzone

   • biologia

Języki obce

   • język angielski
   • język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

   • język polski
   • matematyka
   • język angielski
   • biologia

Co może robić absolwent technikum w zawodzie technik hodowca koni?

 • Kontynuować naukę na studiach wyższych.
 • Podejmować pracę w przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni.
 • Prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne.
 • Samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Jak pracuje technik hodowca koni?

 • Organizuje i prowadzi chów i hodowlę koni.
 • Organizuje produkcję w gospodarstwie rolnym.
 • Obsługuje środki techniczne w rolnictwie.
 • Żywi konie.
 • Szkoli, użytkuje i transportuje konie.
 • Przygotowuje konie do zawodów, pokazów i sprzedaży.
 • Prowadzi rekreację i turystykę konną w gospodarstwie rolnym.

Jak wygląda nauka w klasie w zawodzie technik hodowca koni?

W planie lekcji są:

 • przedmioty ogólnokształcące
 • przedmioty zawodowe z zakresu hodowli koni (m.in. chów i hodowla koni, szkolenie koni, użytkowanie koni, rekreacja i turystyka konna) – teoretyczne i praktyczne
 • jazda konna – po 2 godziny w tygodniu od klasy drugiej

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie stajni oraz w krytej ujeżdżalni, z wykorzystaniem 10 koni szkolnych

Co roku jesienią organizujemy uroczyste obchody Hubertusa

Praktyka zawodowa m.in. w wiodących polskich stadninach i prywatnych ośrodkach jeździeckich, na SK Walewice, SK Nad Wigrami, TWK Służewiec, KJ Szary itp.

Planujemy liczne szkolenia w tym:

 • lonżowania koni z najlepszymi instruktorami w tym zakresie
 • podstawy masażu koni
 • naturalne metody pracy z koniem

Uczniowie uczestniczą w licznych hipicznych wydarzeniach sportowych np. Warsaw Jumping, ZR w skokach i powożeniu, Dzień Konia na terenie Łazienek Królewskich oraz w licznych wycieczkach przedmiotowych do stadnin na terenie Polski, na Tory Wyścigów Konnych na Służewcu, do stajni i kliniki SGGW, na zawody World Cup na Torwarze itp.

Warunki psychofizyczne kandydata

 • sprawność fizyczna,
 • brak alergii na sierść i kurz,
 • zainteresowanie przyrodą i właściwy stosunek do zwierząt,
 • cierpliwość, dokładność, obowiązkowość,
 • zdolności organizacyjne,
 • spostrzegawczość i opanowanie.
technik architektury krajobrazu

Przedmioty rozszerzone

   • geografia

Języki obce

   • język angielski
   • język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

   • język polski
   • matematyka
   • język angielski
   • geografia

Co może robić absolwent technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu?

 • Kontynuować naukę na studiach wyższych.
 • Urządzać i pielęgnować tereny zieleni.
 • Projektować elementy architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych.
 • Pielęgnować i konserwować istniejące i projektowane elementy architektury krajobrazu.
 • Prowadzić uproszczoną rachunkowość i sporządzać kosztorysy.

Jak pracuje technik architektury krajobrazu?

 • Projektuje, urządza i pielęgnuje roślinne obiekty architektury krajobrazu.
 • Przygotowuje rośliny ozdobne do urządzania obiektów architektury krajobrazu.
 • Wykonuje i pielęgnuje roślinne obiekty architektury krajobrazu.
 • Organizuje prace związane z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.
 • Kształtuje i projektuje obiekty małej architektury krajobrazu.

Jak wygląda nauka w klasie w zawodzie technik architektury krajobrazu

W planie lekcji są:

 • przedmioty ogólnokształcące;
 • przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu (m.in. podstawy architektury krajobrazu, urządzanie obiektów architektury krajobrazu, rośliny ozdobne) – teoretyczne i praktyczne.

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie ogrodu szkolnego, w szklarni szkolnej oraz w pracowni architektury krajobrazu

W pracowni architektury krajobrazu znajdują się: stoły kreślarskie z przykładnicami, rysownice, sztalugi, zestawy kreślarskie, planimetry mechaniczne, a do pomiarów w terenie niwelator optyczny.

Praktyka zawodowa m.in. w ogrodach botanicznych w Powsinie i Warszawie, w Łazienkach Królewskich, w Parku w Wilanowie

Uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach przedmiotowych do ogrodów botanicznych, parków i ogrodów, wiodących szkółek roślin ozdobnych

Warunki psychofizyczne kandydata

 • zdolności manualne,
 • sprawność fizyczna,
 • zainteresowanie przyrodą,
 • cierpliwość, dokładność, obowiązkowość,
 • zdolności organizacyjne,
 • spostrzegawczość i zdolność prowadzenia obserwacji.
technik weterynarii

Przedmioty rozszerzone

   • biologia

Języki obce

   • język angielski
   • język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

   • język polski
   • matematyka
   • język angielski
   • biologia

Co może robić absolwent technikum w zawodzie technik weterynarii?

 • Kontynuować naukę na studiach wyższych.
 • Sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych.
 • Podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii.
 • Wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne.
 • Pobierać próby do badań laboratoryjnych i wykonywać badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy.
 • Udzielać pierwszej pomocy zwierzętom.
 • Asystować przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok zwierząt.
 • Wykonywać czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze (np. fryzjerstwo, prowadzenie schroniska, hotelu).
 • Zdobywać dalsze kwalifikacje np. kontrolera sanitarnego, inseminatora.
 • Prowadzić gospodarstwo rolnicze lub zatrudnić się w firmach związanych z agrobiznesem.

Co robi technik weterynarii?

 • Prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt.
 • Wykonuje zabiegi inseminacji zwierząt.
 • Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie usług weterynaryjnych.
 • Wykonuje czynności pomocnicze w profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu chorób zwierząt.
 • Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt.
 • Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.
 • Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Wykonuje czynności pomocnicze podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa.

Jak wygląda nauka w klasie w zawodzie technik weterynarii?

W planie lekcji są:

 • przedmioty ogólnokształcące,
 • przedmioty zawodowe z zakresu weterynarii (m.in. anatomia i fizjologia zwierząt, choroby zwierząt, diagnostyka chorób zwierząt, rozród zwierząt) – teoretyczne i praktyczne.

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie stajni szkolnej oraz w doskonale wyposażonej pracowni weterynarii i pracowni pielęgnacji zwierząt

Uczniowie uczestniczą w bardzo licznych wycieczkach zawodowych i warsztatach organizowanych przez lekarzy weterynarii z zakresu żywienia zwierząt, pielęgnacji zwierząt, hodowli zwierząt amatorskich, gospodarstw i ferm hodowlanych i instytucji weterynaryjnych (np. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Piasecznie)

Praktyka zawodowa m.in. w SGGW, w gospodarstwach hodowlanych, wiodących gabinetach i lecznicach weterynaryjnych na terenie Warszawy, w schroniskach i pensjonatach dla zwierząt

Warunki psychofizyczne kandydata

 • zamiłowanie do pracy ze zwierzętami,
 • zainteresowanie przyrodą i właściwy stosunek do zwierząt,
 • cierpliwość, dokładność, obowiązkowość,
 • zdolności organizacyjne,
 • spostrzegawczość i zdolność prowadzenia obserwacji.

Panel dostępności