Szkoła w czasie pandemii

  Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół Nr 3 w Piasecznie

Wytyczne MEiN, MZ i GIS


Informacja na temat szczepień

Uczniowie, którzy chcą się zaszczepić przeciw COVID-19 mogą to zrobić w punkcie szczepień w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego przy ul. Fabrycznej 1 w Piasecznie. W celu umówienia terminu szczepienia należy zadzwonić pod numer 781-600-732.

Od ucznia niepełnoletniego wymagany jest kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego wypełniony przez rodzica/prawnego opiekuna.

Panel dostępności