Technik ogrodnik – po gimnazjum


Technik ogrodnik – po gimnazjum


Odwiedź stronę Rośliny ozdobne

Polub nas na Facebooku

Jak pracuje technik ogrodnik?

 • Zakłada i prowadzi uprawy ogrodnicze
 • Prowadzi produkcję sadowniczą, warzywniczą lub/i roślin ozdobnych
 • Eksploatuje środki techniczne stosowane w ogrodnictwie
 • Planuje i organizuje prace ogrodnicze
 • Planuje prace związane z uprawą roślin sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych

Co może dalej robić absolwent technikum w zawodzie technik ogrodnik?

 • Kontynuować naukę na studiach wyższych
 • Planować organizację gospodarstwa ogrodniczego
 • Organizować procesy produkcji i pracy w gospodarstwie ogrodniczym
 • Wykonywać zabiegi składające się na technologie produkcji ogrodniczej
 • Prowadzić uproszczoną rachunkowość i obliczać opłacalność produkcji ogrodniczej

Przedmioty obowiązkowe na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę przy rekrutacji do klasy w zawodzie technik ogrodnik

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • geografia 

Jak wygląda nauka w zawodzie technik ogrodnik?

 • W planie lekcji są przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe z zakresu ogrodnictwa.
 • Dodatkowy przedmiot – elementy biożywności i dietetyki.
 • Przedmioty zawodowe nauczane są zgodnie z podstawą programową – podstawa programowa technik ogrodnik.
 • Po zakończonej nauce w danej kwalifikacji przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2 egzaminy 
 • Języki obce: angielski i niemiecki
 • Przedmioty rozszerzone: język angielski i biologia
 • Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie ogrodu szkolnego, w szklarni szkolnej oraz w pracowni ogrodnictwa
 • Praktyka zawodowa m.in. w ogrodach botanicznych w Powsinie i Warszawie, w SGGW w Warszawie i  w Wilanowie
 • Uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach przedmiotowych do ogrodów botanicznych, zakładów ogrodniczych, wiodących szkółek roślin ozdobnych

Warunki psychofizyczne kandydata

 • Zdolności manualne
 • Sprawność fizyczna
 • Zainteresowanie przyrodą
 • Cierpliwość, dokładność, obowiązkowość
 • Zdolności organizacyjne
 • Spostrzegawczość i zdolność prowadzenia obserwacji

Panel dostępności