Technikum – po szkole podstawowej

Technikum – po szkole podstawowej


W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy naukę w następujących oddziałach klas pierwszych:

technik architektury krajobrazu

technik hodowca koni

technik ogrodnik

technik weterynarii

  • Technikum Nr 3 jest przeznaczone dla absolwentów szkoły podstawowej
  • Nauka w technikum trwa 5 lat, kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły oraz możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości i dyplomu technika
  • W trakcie nauki uczniowie zdają 2 egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji w zawodzie  – zgodnie z podstawą programową dla zawodów 
  • Po zdaniu wszystkich egzaminów i ukończeniu szkoły absolwenci uzyskują dyplom technika.
  • Absolwent technikum, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, może kontynuować naukę na studiach wyższych

Panel dostępności