Technik weterynarii – po szkole podstawowej

Technik weterynarii – po szkole podstawowej


Polub nas na Facebooku 

Uwaga! Pies w kąpieli!

Co może dalej robić absolwent technikum w zawodzie technik weterynarii?

 • Kontynuować naukę na studiach wyższych (lepszy start na uczelnie o profilach medyczno-weterynaryjnych)
 • Sprawować opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych,

 • Podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii,

 • Wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizykoterapeutyczne,

 • Pobierać próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy

 • Udzielać pierwszej pomocy zwierzętom,

 • Asystować przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok zwierząt,

 • Wykonywać czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze (np. fryzjerstwo, prowadzenie schroniska, hotelu)

 • Zdobywać dalsze kwalifikacje np. kontrolera sanitarnego, inseminatora

 • Prowadzić gospodarstwo rolnicze lub zatrudnić się w firmach związanych z agrobiznesem.


Co robi technik weterynarii?

 • Prowadzi chów, hodowlę i inseminację zwierząt
 • Wykonuje zabiegi inseminacji zwierząt
 • Wykonuje czynności pomocnicze w zakresie usług weterynaryjnych
 • Wykonuje czynności pomocnicze w profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu chorób zwierząt
 • Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt
 • Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
 • Wykonuje czynności pomocnicze z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Wykonuje czynności pomocnicze podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa

Przedmioty obowiązkowe na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane pod uwagę przy rekrutacji do klasy w zawodzie technik weterynarii

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

Jak wygląda nauka w zawodzie technik weterynarii? 

 • W planie lekcji są przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe z zakresu weterynarii.
 • Przedmioty zawodowe nauczane są zgodnie z podstawą programową – podstawa programowa technik weterynarii.
 • Po zakończonej nauce w danej kwalifikacji przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2 egzaminy
 • Języki obce: angielski i niemiecki
 • Przedmiot rozszerzony: biologia
 • Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie stajni szkolnej oraz w doskonale wyposażonej pracowni weterynarii i pracowni pielęgnacji zwierząt – zapraszamy do polubienia strony Uwaga! Pies w kąpieli
 • Uczniowie uczestniczą w bardzo licznych wycieczkach zawodowych i warsztatach organizowanych przez lekarzy weterynarii – zobacz zdjęcia
 • Praktyka zawodowa m.in. w SGGW, w lecznicach weterynaryjnych, schroniskach i pensjonatach dla zwierząt

Warunki psychofizyczne kandydata

 • Zamiłowanie do pracy ze zwierzętami
 • Zainteresowanie przyrodą i właściwy stosunek do zwierząt
 • Cierpliwość, dokładność, obowiązkowość
 • Zdolności organizacyjne
 • Spostrzegawczość i zdolność prowadzenia obserwacji

Panel dostępności