Wydarzenia

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca – od 3 sierpnia do 5 sierpnia do godz. 15. 00 Rekrutacja uzupełniająca do naszych szkół odbywa się tradycyjnie – papierowo. Natomiast rekrutacja do szkół prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę odbywa się w systemie elektronicznym. W związku z tym kandydaci, którzy będą chcieli wziąć udział w rekrutacji do szkół warszawskich, logują się na swoje dotychczasowe konta, wypełniają wniosek (widząc szkoły warszawskie) i składają do szkoły pierwszego wyboru. Jeżeli kandydat chciałby przystąpić do rekrutacji …

Podręczniki 2021/2022

Podręczniki na rok szkolny 2021/2022 Oddziały ponadpodstawowe Technikum Nr 3 klasy pierwsze klasy drugie i trzecie III Liceum Ogólnokształcące klasy pierwsze klasy drugie i trzecie Oddziały ponadgimnazjalne Technikum Nr 3 – klasy trzecie i czwarte III Liceum Ogólnokształcące – klasy trzecie

Termin matury poprawkowej

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM dla zdających,  którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej oraz złożyli oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314) Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym Za maturę w sesji poprawkowej nie są pobierane żadne …

Zgłoszenie na egzamin poprawkowy – matura 2021

Maturzyści, którzy 5 lipca dowiedzą się, że nie zdali jednego egzaminu pisemnego (a na wszystkich byli obecni) mogą złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. Zdający, który zamierza zdawać egzamin poprawkowy składa w sekretariacie szkoły nie później niż do 12 lipca 2021 r. pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną. Za maturę w sesji poprawkowej nie są pobierane żadne …

Wyniki egzaminu maturalnego i odbiór świadectw dojrzałości

Drodzy maturzyści! Wyniki zdających, którzy w roku szkolnym 2020/2021 przystępowali do egzaminu maturalnego  będą udostępniane 5 lipca 2021 r. po godzinie 8.00. w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl). Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło.

Informacje dla Kandydatów do Zespołu Szkół Nr 3

Uwaga Kandydaci do III LO i Technikum! Prosimy przynosić komplet dokumentów: Kopię zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty Kopię świadectwa ukończenia szkoły Przypominamy, że Kandydat powinien samodzielnie wpisać swoje oceny ze świadectwa ukończenia szkoły w systemie! (nie dotyczy to uczniów z m. st. Warszawy) Termin dostarczenia dokumentów: 14.07 do godz. 15.00!!!!

Egzaminy poprawkowe promocyjne – sierpień 2021

Harmonogram egzaminów poprawkowych promocyjnych (nie maturalnych!!!) – sierpień 2021  25.08.21 – środa informatyka – godz. 8:30 matematyka – godz. 9:00 26.08.21 – czwartek zajęcia praktyczne – godz. 8:30 chemia – godz. 8:30 biologia – godz. 8:30 język angielski – godz. 10:00 język niemiecki – 11:00 27.08.21 – piątek język polski – godz. 9:00