Wydarzenia

Opłata za egzamin maturalny 2023

Opłata za egzamin maturalny Przypominamy absolwentom zdającym egzamin maturalny w poprzednich latach, że termin wniesienia opłaty za egzamin/egzaminy upływa 7 marca 2023 roku. Sposób sprawdzenia, czy za egzamin należy wnieść opłatę   Niewniesienie opłaty maturalnej w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu/egzaminów. Więcej informacji na temat opłat    Opłatę wnoszą: Absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego; Absolwenci, …

Matura 2023 – harmonogram egzaminów ustnych

Harmonogram egzaminów ustnych Harmonogram części ustnej egzaminów maturalnych zostanie opublikowany w gablocie szkolnej (obok sali 12) 6 marca 2023 po południu. Harmonogram nie będzie publikowany na stronie internetowej. Nie udzielamy informacji na temat terminów egzaminów maturalnych telefonicznie ani mailowo. Tegoroczna/y maturzystko/to, prosimy o sprawdzenie następujących informacji zawartych w harmonogramie: czy na pewno jesteś na listach tych przedmiotów ustnych, które zadeklarowałaś/eś; czy w zespole przedmiotowym na pewno nie ma nauczyciela, który uczył Cię zdawanego przedmiotu w …

Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego

Dnia 30 stycznia 2023 r. startuje “kurs przyspieszony” – 25 lekcji (45 min) 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych 17:00-21:00. Kursy przygotowują uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki oraz  języka angielskiego. Po wpisaniu kodu pocztowego (05-500) na stronie https://sklep.lecturus.pl/ maturzysta otrzymuje dostęp do zakupu kursu po preferencyjnej cenie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą intensywnych kursów z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego na stronie ➡ https://www.lecturusjunior.pl/ oraz z dokładnymi informacjami dotyczącymi poszczególnych kursów …

Badania uczniów o braku przeciwskazań do nauki zawodu – nowa placówka.

Bezpłatne badania o braku przeciwwskazań do nauki zawodu można wykonywać w: Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Oddział w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25 01-515 Warszawa Tel. rejestracja ogólna: (22) 560 00 70 Tel. rejestracja uczniów: 695 695 413 w godzinach: 730 – 1500  

Panel dostępności