Wystawianie propozycji ocen śródrocznych


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Wystawianie propozycji śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Panel dostępności