Harmonogram egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sesja ZIMA 2023

W związku ze zbliżającą się sesją ZIMA 2023 poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów zawodowych. Egzaminy rozpoczną się 9 stycznia 2023 a zakończą się 20 stycznia 2023. Dzień 9 stycznia 2023 – dla uczniów nie przystępujących do EZ i EPKZ jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć lekcyjnych  – nie przychodzą do szkoły. Harmonogram egzaminów

Badania uczniów o braku przeciwskazań do nauki zawodu – nowa placówka.

Bezpłatne badania o braku przeciwwskazań do nauki zawodu można wykonywać w: Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Oddział w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25 01-515 Warszawa Tel. rejestracja ogólna: (22) 560 00 70 Tel. rejestracja uczniów: 695 695 413 w godzinach: 730 – 1500  

Zapytanie ofertowe na organizację kursu nauki jazdy samochodem przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat B. – wyłącznie część praktyczna dla uczniów w zawodzie technik weterynarii

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie im. Cecylii Plater –  Zyberkówny  zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym: kursu nauki jazdy samochodem przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat B. – wyłącznie część praktyczna. Treść zapytania ofertowego