Dozwolone przybory na egzamin zawodowy

W poniższych komunikatach znajduje się wykaz dozwolonych przyborów, które uczeń musi przynieść na egzamin. Etap pisemny – komputerowy Etap praktyczny – dokumentacja Wskazane w komunikacie wyposażenie należy przynieść na egzamin w przezroczystych koszulkach. Etap praktyczny – w formule wykonanie – technik ogrodnik i technik hodowca koni – całe wskazane przez CKE wyposażenie będzie znajdowało się na stanowisku. Uczeń zgłasza się z dokumentem tożsamości, długopisem piszącym w kolorze czarnym i w odpowiednim stroju roboczym.

Ubezpieczenie uczniów na czas trwania praktyk zawodowych

W związku z uczestniczeniem  uczniów klas Technikum Nr 3 w praktykach zawodowych II semestrze nauki,  Szkoła opłaca polisy ubezpieczeniowe NNW. Ubezpieczenie obowiązuje przez 24 h/7dni w tygodniu i uwzględnia ryzyko związane z nauką zawodu w poszczególnych zawodach. Zachęcamy do zapoznanie się z OWU i informacją o zakresie ubezpieczenia. Dokument o produkcie ubezpieczeniowym NNW PZU Edukacja  Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Wyniki egzaminów zawodowych w sesji ZIMA 2024

 Wyniki egzaminów zawodowych zostaną podane w systemie elektronicznym SIOEPKZ 27 marca 2024. Zdający logują się na swoje konta i sprawdzają wyniki on – line. Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu lub nie uczestniczyli w sesji ZIMA 2024 (a byli do niej zgłoszeni) mogą w ciągu 7 dni złożyć ponownie deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego i przystąpią w sesji LATO 2024. Terminy sesji LATO 2024 03.06.2024 – egzamin część praktyczna  – formuła „D” 4 – 5.06.2024 – …

Wycieczka zawodowa – TWK Partynice – SK Kladrubskich – SK w Piber – Hiszpańska Szkoła Jazdy wWiedniu.

Pierwszy dzień naszej wycieczki zawodowej rozpoczęliśmy od wizyty na Torach Wyścigów Konnych Partynice. Dyrektor Torów, Pan Jerzy Sawka, oprowadził nas po całym terenie, opowiadając o historii torów i pracy z końmi wyścigowymi. Drugi dzień wycieczki był pełen intensywnych wrażeń i długich spacerów. Rozpoczęliśmy dzień od odwiedzenia Skalnego Miasta w Adršpach (Czechy), tajemniczego i mistycznego miejsca, które oczarowało nas swoim klimatem i widokami. Następnie odwiedziliśmy Narodową Hodowlę Koni Kladrubskich w Kladrubach. To miejsce pełne majestatycznych koni …

Badania uczniów o braku przeciwskazań do nauki zawodu – nowa placówka.

Bezpłatne badania o braku przeciwwskazań do nauki zawodu można wykonywać w: Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Oddział w Warszawie Al. Wojska Polskiego 25 01-515 Warszawa Tel. rejestracja ogólna: (22) 560 00 70 Tel. rejestracja uczniów: 695 695 413 w godzinach: 730 – 1500  

Zapytanie ofertowe na organizację kursu nauki jazdy samochodem przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat B. – wyłącznie część praktyczna dla uczniów w zawodzie technik weterynarii

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie im. Cecylii Plater –  Zyberkówny  zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym: kursu nauki jazdy samochodem przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat B. – wyłącznie część praktyczna. Treść zapytania ofertowego