Zebrania

Zapraszamy rodziców na zebrania i dni otwarte w roku szkolnym 2021/2022:

25.01.2022 – śródroczne zebranie dla rodziców (online)

29.03.2022 – dzień otwarty dla rodziców. Zebrania z rodzicami w klasach maturalnych (online)

24.05.2022 – zebranie dla rodziców – poinformowanie o zagrożeniach (online)