Zebrania

Zapraszamy rodziców na zebrania i dni otwarte w roku szkolnym 2021/2022:

15.09.2021 godz. 17:30 – klasy pierwsze i maturalne – w szkole, pozostałe klasy – online

26.10.2021 godz. 18:00 – śródokresowe zebranie dla rodziców (online)

25.01.2022 – śródroczne zebranie dla rodziców (online)

29.03.2022 – dzień otwarty dla rodziców. Zebrania z rodzicami w klasach maturalnych (online)

24.05.2022 – zebranie dla rodziców – poinformowanie o zagrożeniach (online)