Zebrania

Zapraszamy rodziców na zebrania i dni otwarte w roku szkolnym 2022/2023:

13.09.2022 – zebranie dla rodziców uczniów wszystkich klas

17.01.2023 – śródroczne zebranie dla rodziców – harmonogram zebrania

23.05.2023 – zebranie dla rodziców – poinformowanie o zagrożeniach 

Panel dostępności