Dyrekcja


Małgorzata Król – dyrektor szkoły

Beata Burzyńska – wicedyrektor szkoły

Anna Musur – wicedyrektor szkoły, administrator strony, a.musur@zs3piaseczno.pl

Agata Bączkowska – kierownik praktycznej nauki zawodu

Małgorzata Nowak – kierownik internatu

Panel dostępności