Zespół Szkół Nr 3

Matura

Matura 2023


W maju 2023 do egzaminu maturalnego w naszej szkole przystąpią:

  • absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego po szkole podstawowej (FORMUŁA 2023)
  • absolwenci 4-letniego technikum po gimnazjum (FORMUŁA 2015).

Informacje o egzaminie maturalnymFORMUŁA 2023

Arkusze pokazowe FORMUŁA 2023

Wymagania egzaminacyjne w roku 2023 i 2024 FORMUŁA 2023

Ze strony CKE uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.
  • komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023 r.
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne
  • zbiór 29 przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z ‎języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz ‎komentarzem
  • przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego
  • zbiór materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących części ustnej oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  • filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, chemii i języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023.

 

Komunikaty CKE – FORMUŁA 2015 i FORMUŁA 2023

Procedury maturalne – matura 2023

Załączniki maturalne – matura 2023


Materiały dodatkowe – FORMUŁA 2015

 

Panel dostępności