Zespół Szkół Nr 3

Matura

Matura 2023


  • Odbiór świadectw dojrzałości 7 lipca 2023r. po godzinie 12.
  • Mając login i hasło zdający mogą sprawdzić wyniki matury na stronie https://ziu.gov.pl/
  • Nie udzielamy informacji o wynikach matury telefonicznie ani mailowo!!!
  • W przypadku niezdania tylko jednego egzaminu (i obecności na wszystkich egzaminach) należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o egzamin poprawkowy w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników.
  • Maturalne egzaminy poprawkowe ustne – 21 sierpnia 2023 a pisemne 22 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00.

Informacje o egzaminie maturalnymFORMUŁA 2023

Arkusze pokazowe FORMUŁA 2023

Wymagania egzaminacyjne w roku 2023 i 2024 FORMUŁA 2023

Ze strony CKE uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą nieodpłatnie pobrać:

 

Komunikaty CKE – FORMUŁA 2015 i FORMUŁA 2023

Procedury maturalne – matura 2023

Załączniki maturalne – matura 2023


Materiały dodatkowe – FORMUŁA 2015

 

Panel dostępności