Zespół Szkół Nr 3

Matura


Informacje dotyczące egzaminów pisemnych w naszej szkole

Informacja dla zdającego dotycząca bezpieczeństwa w czasie egzaminu maturalnego – pdf

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania egzaminu maturalnego 2021 w czasie pandemii COVID-19

Komunikaty CKE – matura 2021

Procedury maturalne – matura 2021 – AKTUALIZACJA z 19 kwietnia 2021

Załączniki maturalne – matura 2021 – AKTUALIZACJA z 19 kwietnia 2021

Załącznik 31Wniosek absolwenta, który przystępował do egzaminów w latach 2016–2020 o wydanie w 2021 r.  świadectwa  dojrzałości. Dotyczy absolwentów, którzy w latach ubiegłych przystępowali do egzaminu maturalnego, ale nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ nie zdali egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub nie przystąpili do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Materiały