Zespół Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny

Matura

Matura 2024


Najbliższe terminy ważne dla maturzystów:

Absolwenci z ubiegłych lat mogą do 7 lutego 2024 składać e-deklaracje na stronie https://ziu.gov.pl/login. W przypadku braku loginu i hasła prosimy zgłosić się do szkoły.

Instrukcje logowania do systemu:  

icon-download  składanie deklaracji  | uzupełnianie deklaracji przez ucznia | uzupełnianie deklaracji przez absolwenta | anulowanie deklaracji

do 2 października 2023 – składanie wstępnych e-deklaracji maturalnych oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego (zgodnie z komunikatem o dostosowaniach). Uczeń składa e-deklarację na stronie https://ziu.gov.pl/login po otrzymaniu loginu i hasła od wychowawcy klasy.

do 7 lutego 2024 – składanie ostatecznych e-deklaracji oraz brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu matualnego (zgodnie z komunikatem o dostosowaniach).


Informacje o egzaminie maturalnym

Informacja dla rodziców uczniów klas maturalnych

Komunikaty i procedury egzaminów

Arkusze pokazowe

Wymagania egzaminacyjne w roku 2023 i 2024 


Komunikat w sprawie jawnych zadań – część ustna języka polskiego 2025

Informator o egzaminie z języka polskiego 2025 (aktualizacja)

Informator o egzaminie z chemii 2025 (aktualizacja)


 

Ze strony CKE uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.
  • komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z aneksami obowiązującymi w 2024 r.
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne
  • zbiór 29 przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z ‎języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz ‎komentarzem
  • przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego
  • zbiór materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących części ustnej oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  • filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, chemii i języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023.

 

Materiały dodatkowe – FORMUŁA 2015

 

Panel dostępności