Egzamin zawodowy

Aktualności
  • Wyniki egzaminów zawodowych zostaną podane w systemie elektronicznym SIOEPKZ  30sierpnia 2024. Zdający logują się na swoje konta i sprawdzają wyniki on – line. Deklaracje na sesję ZIMA 2025 będą przyjmowane od dnia 02.09.2024 do 15.09.2024. Druki dostępne są na stronie szkoły w zakładce: ORGANIZACJA / EGZAMINY/ EGZAMIN ZAWODOWY. Absolwenci szkoły chcący przystąpić ponownie do egzaminu

  • W związku z uczestniczeniem  uczniów klas Technikum Nr 3 w praktykach zawodowych II semestrze nauki,  Szkoła opłaca polisy ubezpieczeniowe NNW. Ubezpieczenie obowiązuje przez 24 h/7dni w tygodniu i uwzględnia ryzyko związane z nauką zawodu w poszczególnych zawodach. Zachęcamy do zapoznanie się z OWU i informacją o zakresie ubezpieczenia. Dokument o produkcie ubezpieczeniowym NNW PZU Edukacja 

  •  Wyniki egzaminów zawodowych zostaną podane w systemie elektronicznym SIOEPKZ 27 marca 2024. Zdający logują się na swoje konta i sprawdzają wyniki on – line. Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu lub nie uczestniczyli w sesji ZIMA 2024 (a byli do niej zgłoszeni) mogą w ciągu 7 dni złożyć ponownie deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego i przystąpią

  • W związku z publikacją w dniu 22.01.2024 r. wstępnej informacji o wynikach egzaminu zawodowego z części pisemnej przeprowadzanej na komputerze, CKE zwraca się z uprzejmą prośbą o poinformowanie zdających, że wyniki będą dostępne w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl Uprzejmie przypominamy, że zdający, aby móc się zalogować do portalu musi znać swój login i hasło. Jeżeli zdający

  • Komunikaty o przyborach pomocniczych dla uczniów kształcących się w danych latach w Podstawach Programowych 2017 – absolwenci  i 2019 – uczniowie. Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji Zima 2024 – PP2019 Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji Zima 2024 – PP 2017 Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna

  • W sesji Zima 2024 dla kwalifikacji ROL.07 Szkolenie i użytkowanie koni przewidziane są dwa zadania egzaminacyjne  – jawne. Są on umieszczone wraz ze wskazaniami na końcu wykazu. Zdający ma możliwość zapoznania się z nimi przed sesją. Zadania egzaminacyjne dla kwalifikacji ROL.07

  • Poniżej zamieszczony jest harmonogram egzaminów zawodowych. Szczegółowe listy zdających egzaminy w danych dniach,  przydzielonych do poszczególnych sal, umieszczone są w gablotach,  w szkole obok sali 12. Harmonogram egzaminów zawodowych

  • W dniu 31.08.2023 zostaną opublikowane w systemie SIOEPKZ wyniki wyniki egzaminów zawodowych PP2019 oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe PP2017. Wynik można sprawdzić poprzez zalogowanie się platformę pod adresem: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/ Aby zalogować się należy użyć loginu i hasła które otrzymaliście przy wprowadzaniu do bazy zdających (przy składaniu deklaracji). Jeśli jest on nieaktywny prosimy o kontakt pod

  • Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała filmy o egzaminie zawodowym i zasadach organizacji sesji egzaminacyjnej. Zachęcamy do obejrzenia filmików, które w prosty sposób przedstawiają te zagadnienia. Egzamin zawodowy cz.1 Egzamin zawodowy cz.2

  •     Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Technik architektury krajobrazu 314202 OGR.3 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu druk deklaracji  OGR.4 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu druk deklaracji Technik hodowca koni 314203 ROL. 06 Organizacja chowu i hodowli koni druk deklaracji ROL.07

Panel dostępności