Egzamin zawodowy

Aktualności
  • Poniżej zamieszczone są linki do Komunikatów CKE w sprawie materiałów i przyborów z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 2023 LATO. Przybory do części pisemnej – Komunikat CKE Przybory do części praktycznej – Komunikat CKE

  • Osoby,  z klas III, IV i absolwenci z lat poprzednich,  które zgłosiły się do sesji LATO 2023,  przystępują do egzaminów zawodowych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Sesja w naszej szkole  rozpocznie się 01.06.2023  a zakończy się 7.06.2023. Poniżej pełny harmonogram egzaminów z rozkładem sal. https://zs3piaseczno.pl/wp-content/uploads/2023/05/Harmonogram_sesja-Lato-2023-na-strone-1.pdf

  • Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała filmy o egzaminie zawodowym i zasadach organizacji sesji egzaminacyjnej. Zachęcamy do obejrzenia filmików, które w prosty sposób przedstawiają te zagadnienia. Egzamin zawodowy cz.1 Egzamin zawodowy cz.2

  • W dniu 31.03.2023 nastąpi ogłoszenie i przekazanie wyników egzaminów zawodowych w  sesji ZIMA 2023. Prosimy o sprawdzenie dostępu do  “konta zdającego” na platformie SIOEPKZ. Za ich pośrednictwem uczniowie będą mogli sprawdzić swoje wyniki. Jeśli ktoś nie posiada aktualnego loginu i hasła – należy wysłać przez dziennik wiadomość do Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu – p. Baczkowskiej,

  •     Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu Technik architektury krajobrazu 314202 OGR.3 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu druk deklaracji  OGR.4 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu druk deklaracji Technik hodowca koni 314203 ROL. 06 Organizacja chowu i hodowli koni druk deklaracji ROL.07

  • Dyrektor Zespołu Szkół przekazuje wykaz jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2022 roku badań lekarskich – stan na dzień 29.04.2022 r. – kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, (…), którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub

  • W dniu 31.08.2022 zostaną opublikowane w systemie SIOEPKZ wyniki wyniki egzaminów zawodowych PP2019 oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe PP2017. Wynik można sprawdzić poprzez zalogowanie się platformę pod adresem: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/ Aby zalogować się należy użyć loginu i hasła które otrzymaliście przy wprowadzaniu do bazy zdających (przy składaniu deklaracji). Jeśli jest on nieaktywny prosimy o kontakt pod

  • W dniu 31.08.2021 zostały opublikowane w systemie SIOEPKZ wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe PP2017 oraz wyniki egzaminów zawodowych PP2019. Wynik można sprawdzić poprzez zalogowanie się platformę pod adresem: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/ Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod adresem a.baczkowska@zs3piaseczno.pl w celu aktualizacji kodu dostępu. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe PP2012 dostępne są w sekretariacie lub u

  • Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. KOMUNIKAT część pisemna egzaminu część praktyczna egzaminu

  • Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r. KOMUNIKAT część pisemna egzaminu część praktyczna egzaminu  

Panel dostępności