Rekrutacja

Kolejne terminy rekrutacji zasadniczej:

19.07.24 godz.12:00 – Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

19.07.24 godz.12:00 do 24.07.2024 godz.15:00 – Kandydaci składają oryginały dokumentów (jest to jednoznaczne z potwierdzeniem woli nauki w naszych szkołach):

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • w przypadku kandydatów do Technikum Nr 3 – zaświadczenie lekarskiee zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

25.07.24  godz.14:00  – publikacja list przyjętych

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

od 29 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

8 sierpnia 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej

od 8 sierpnia 2024 r. do 12 sierpnia 2024 r. do godz. 12.00 – kandydaci składają oryginały dokumentów (jest to jednoznaczne z potwierdzeniem woli nauki w naszych szkołach):

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • w przypadku kandydatów do Technikum Nr 3 – zaświadczenie lekarskiee zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

12 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej


Wykaz placówek medycznych przeprowadzających badania lekarskie do technikum

Zasady rekrutacji do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 3

Rekrutacja do naszych szkół – III Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 3 na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji m.st. Warszawa.


Wniosek o przyjęcie do internatu

Wnioski o przyjęcie do internatu można składać mailowo na adres  internat@zs3piaseczno.pl

 

Nasza oferta na rok szkolny 2024/2025

Film promocyjny 

Prezentacja


III Liceum Ogólnokształcące


klasa humanistyczna

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język angielski


klasa biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia


klasa geograficzno-językowa

Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, język angielski


Technikum Nr 3


technik ogrodnik

Przedmiot rozszerzony: biologia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, język angielski


technik hodowca koni

Przedmiot rozszerzony: biologia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, język angielski


technik architektury krajobrazu

Przedmiot rozszerzony: geografia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, język angielski


technik weterynarii

Przedmiot rozszerzony: biologia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, język angielski

Prezentacja 2024

 

Panel dostępności