Rekrutacja

Najbliższy termin rekrutacji elektronicznej:

16.05 – 20.06.22 – rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie do szkoły

  • Wejście do systemu rekrutacji
  • Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę korzystają  w systemie z zakładki „Zaloguj się” i wprowadzają login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
  • Uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych: niepublicznych oraz spoza terenu Warszawy, korzystają w systemie z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadzają nr PESEL.

Kandydaci wypełniają wniosek w systemie wprowadzając wymagane dane i układając listę preferencji oddziałów i szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie od 16 maja br. do 20 czerwca br. do godz. 15.00.


do liceum: liceum@zs3piaseczno.pl

do technikum: technikum@zs3piaseczno.pl


Nasza oferta na rok szkolny 2022/2023


Film promocyjny

III Liceum Ogólnokształcące


klasa humanistyczna

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język angielski


klasa biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia


klasa geograficzno-językowa

Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, język angielski


Technikum Nr 3


technik ogrodnik

Przedmiot rozszerzony: biologia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, język angielski


technik hodowca koni

Przedmiot rozszerzony: biologia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, język angielski


technik architektury krajobrazu

Przedmiot rozszerzony: geografia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, język angielski


technik weterynarii

Przedmiot rozszerzony: biologia

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, język angielski