Wniosek o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej.

Poniżej zamieszamy formularz wniosku, który należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do szkoły w czasie rekrutacji uzupełniającej. Wnioski można składać wyłącznie w formie papierowej do komisji rekrutacyjnej w szkole zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Formularz wniosku o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej