Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego

Dnia 30 stycznia 2023 r. startuje “kurs przyspieszony” – 25 lekcji (45 min) 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych 17:00-21:00. Kursy przygotowują uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki oraz  języka angielskiego. Po wpisaniu kodu pocztowego (05-500) na stronie https://sklep.lecturus.pl/ maturzysta otrzymuje dostęp do zakupu kursu po preferencyjnej cenie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą intensywnych kursów z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego na stronie ➡ https://www.lecturusjunior.pl/ oraz z dokładnymi informacjami dotyczącymi poszczególnych kursów …

7 lutego 2023 – ostateczny termin składania deklaracji maturalnych

Przypominamy uczniom naszej szkoły, że wszelkich zmian w deklaracjach maturalnych można dokonać do 7 lutego 2023. Po tym terminie dane zawarte w deklaracji wstępnej stają się ostateczne. Absolwenci z ubiegłych lat mogą złożyć deklaracje maturalne do 7 lutego 2023. Informacja o opłatach za maturę !!! Uwaga absolwenci, którzy w latach 2020-2022 byli zwolnieni z egzaminów ustnych!!! W 2023 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, w tym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego …

Składanie deklaracji maturalnych – absolwenci z ubiegłych lat

Składanie deklaracji maturalnych na maj 2023 – absolwenci z ubiegłych lat więcej na temat egzaminu maturalnego … Absolwenci naszej szkoły z ubiegłych lat, którzy chcą zdawać egzamin maturalny w maju 2023 w naszej szkole składają deklarację wyłącznie drogą elektroniczną, na platformie ZIU. Absolwenci, którzy chcą zdawać egzamin maturalny w innej szkole składają dodatkowo załącznik 2 Od 12 września 2022 r. można logować się na stronie https://wyniki.edu.pl/login. W celu zalogowania wykorzystujecie login i hasło z ubiegłych lat. Absolwenci, …