Termin matury poprawkowej

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM dla zdających,  którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej oraz złożyli oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314) Część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym Za maturę w sesji poprawkowej nie są pobierane żadne …

Zgłoszenie na egzamin poprawkowy – matura 2021

Maturzyści, którzy 5 lipca dowiedzą się, że nie zdali jednego egzaminu pisemnego (a na wszystkich byli obecni) mogą złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. Zdający, który zamierza zdawać egzamin poprawkowy składa w sekretariacie szkoły nie później niż do 12 lipca 2021 r. pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną. Za maturę w sesji poprawkowej nie są pobierane żadne …

Wyniki egzaminu maturalnego i odbiór świadectw dojrzałości

Drodzy maturzyści! Wyniki zdających, którzy w roku szkolnym 2020/2021 przystępowali do egzaminu maturalnego  będą udostępniane 5 lipca 2021 r. po godzinie 8.00. w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl). Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło.

Deklaracja maturalna – matura 2021

Uczniowie klas maturalnych składają wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do 30 września 2020. Wychowawcy przekażą uczniom druki deklaracji (załącznik 1a) do wypełnienia na godzinach wychowawczych.  Absolwenci z ubiegłych lat, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2021 składają deklarację do 7 lutego 2021 (załącznik 1a). Zachęcamy absolwentów z lat ubiegłych do przesyłania podpisanych skanów deklaracji na adres mailowy deklaracje@zs3piaseczno.pl. Deklaracja maturalna (załącznik 1a) dotyczy: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku …