Deklaracja maturalna 2022

Do 30 września 2021 r. przyjmujemy od uczniów tegorocznych klas maturalnych wstępne deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego 2022. Uczniowie naszej szkoły wypełniają deklaracje podczas lekcji wychowawczych (wydrukowane deklaracje dostaną od wychowawców). Deklaracje ostateczne uczniowie składają do 7 lutego 2022 r. Absolwenci naszej szkoły z lat ubiegłych składają deklaracje do 7 lutego 2022 r. w pokoju nr 10 (u wicedyrektorów). Deklaracje są dostępne w zasobniku przy pokoju nr 10, można je też wydrukować z pliku:  EM 2022 …

Deklaracja maturalna – matura 2021

Uczniowie klas maturalnych składają wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do 30 września 2020. Wychowawcy przekażą uczniom druki deklaracji (załącznik 1a) do wypełnienia na godzinach wychowawczych.  Absolwenci z ubiegłych lat, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2021 składają deklarację do 7 lutego 2021 (załącznik 1a). Zachęcamy absolwentów z lat ubiegłych do przesyłania podpisanych skanów deklaracji na adres mailowy deklaracje@zs3piaseczno.pl. Deklaracja maturalna (załącznik 1a) dotyczy: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku …

Informacje przed egzaminem maturalnym 2020

Szczegółowe informacje na każdy dzień matury Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w pliku pdf Plakat – O czym należy pamiętać podczas egzaminu Wytyczne dla zdającego egzamin maturalny 2020 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść ze zdającym …