Składanie deklaracji maturalnych – uczniowie klas maturalnych

Uczniowie klas maturalnych otrzymają od wychowawców login i hasło oraz adres strony, na której należy złożyć deklarację maturalną (https://wyniki.edu.pl). Deklarację wstępną należy złożyć do 30 września 2022 r.!!! Deklarację ostateczną (uwzględniającą ewentualne zmiany zadeklarowanych przedmiotów) należy złożyć do 7 lutego 2023 r. Poniżej zamieszczamy linki do instrukcji składania i przyjmowania deklaracji: Instrukcja składania i przyjmowania e-deklaracji. Składanie e-deklaracji w ZIU – film

Składanie deklaracji maturalnych – absolwenci z ubiegłych lat

Składanie deklaracji maturalnych na maj 2023 – absolwenci z ubiegłych lat Absolwenci naszej szkoły z ubiegłych lat, którzy chcą zdawać egzamin maturalny w maju 2023 w naszej szkole składają deklarację wyłącznie drogą elektroniczną, na platformie ZIU. Absolwenci, którzy chcą zdawać egzamin maturalny w innej szkole składają dodatkowo załącznik 2 Od 12 września 2022 r. można logować się na stronie https://wyniki.edu.pl/login. W celu zalogowania wykorzystujecie login i hasło z ubiegłych lat. Absolwenci, którzy zmienili hasło wydane w latach …