Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych – odwołane


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Ponieważ egzaminy maturalne są przełożone – dni 4,5,6 maja 2020 to dni nauki zdalnej zgodnie z planem lekcji (odwołane są dni wolne).

Panel dostępności