Koniec składania i korekty deklaracji maturalnych


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Przypominamy uczniom naszej szkoły, że wszelkich zmian w deklaracjach maturalnych można dokonać do 7 lutego 2023. Po tym terminie dane zawarte w deklaracji wstępnej stają się ostateczne.

Absolwenci z ubiegłych lat mogą złożyć deklaracje maturalne do 7 lutego 2023Informacja o opłatach za maturę

!!! Uwaga absolwenci, którzy w latach 2020-2022 byli zwolnieni z egzaminów ustnych!!!

W 2023 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, w tym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020–2022, kiedy część ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana. Osoba, która w latach 2020–2022 nie zdała egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej, przystępując do egzaminu maturalnego w 2023 r., ma również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego w części ustnej (język polski i język obcy).

Panel dostępności