Matura poprawkowa


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

  • Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 (wtorek).
  • Absolwenci przystępują do egzaminu w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.
  • Egzamin jest przeprowadzany z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących podczas egzaminów w terminie głównym.
  • Wyniki egzaminu maturalnego zostaną udostępnione 10 września 2021 r. w serwisie ZIU.
  • Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 10.09.2021 r. Godzina odbioru świadectw zostanie podana wkrótce.

Panel dostępności