Wystawianie propozycji ocen


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Wystawianie propozycji ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Panel dostępności