Wystawianie propozycji ocen rocznych


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Wystawianie propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Panel dostępności