Wystawianie propozycji ocen rocznych w klasach maturalnych


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Wystawianie propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach maturalnych

Panel dostępności