Wystawianie propozycji śródrocznych ocen klasyfikacyjnych


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Wystawianie propozycji śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
zachowania

Panel dostępności