Wystawianie propozycji śródrocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Wystawianie zagrożeń rocznymi ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych, które kończą się w I półroczu

Wystawianie propozycji śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Panel dostępności