Wystawianie zagrożeń


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Wystawianie zagrożeń rocznymi ocenami niedostatecznymi z przedmiotów, których nauczanie kończy się w 1 półroczu roku szkolnego.

Panel dostępności