Wystawianie zagrożeń


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Wystawianie zagrożeń rocznymi ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych, które kończą się w I półroczu – dotyczy niektórych zajęć w Technikum Nr 3.

Panel dostępności