Wystawianie zagrożeń


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Wystawianie zagrożeń rocznymi ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiednimi i nagannymi zachowania

Panel dostępności