Wystawianie zagrożeń


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Wystawianie zagrożeń rocznymi ocenami niedostatecznymi, nieodpowiednimi i nagannymi z zajęć edukacyjnych i zachowania

Panel dostępności