Wystawianie zagrożeń rocznymi ocenami niedostatecznymi, nieodpowiednimi i nagannymi z zajęć edukacyjnych i zachowania


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Panel dostępności