Archiwa: Wydarzenia

Przypominamy uczniom naszej szkoły, że wszelkich zmian w deklaracjach maturalnych można dokonać do 7 lutego 2023. Po tym terminie dane zawarte w deklaracji wstępnej stają się ostateczne. Absolwenci z ubiegłych lat mogą złożyć deklaracje maturalne do 7 lutego 2023. Informacja o opłatach za maturę !!! Uwaga absolwenci, którzy w latach 2020-2022 byli zwolnieni z egzaminów ustnych!!! W 2023 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, w tym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy …

Panel dostępności