Archiwa: Wydarzenia

Wystawianie zagrożeń rocznymi ocenami niedostatecznymi, nieodpowiednimi i nagannymi z zajęć edukacyjnych i zachowania

godz. 17:30 – Zebranie dla rodziców – poinformowanie o zagrożeniach (online)