Kształcenia zawodowe

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie im. Cecylii Plater –  Zyberkówny  zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym: przeprowadzenie części praktycznej kursu prawa jazdy kategorii B.

Treść ofert zamieszczony jest w dokumencie pdf.

Ofertę należy składać w formie dokumentu wg następującego wzoru – wzór oferty

Panel dostępności