Wychowawcy w internacie


• Nowak Małgorzata – kierownik internatu
• Banaś Bożena – wychowawca w internacie
• Ciemińska Hanna – wychowawca w internacie
• Górniak Aneta – wychowawca w internacie
• Kupis Daria – wychowawca w internacie
• Kwiatkowski Maciej – wychowawca w internacie
• Ozimek Renata – wychowawca w internacie
• Wilk Jolanta – wychowawca w internacie
• Zakrzewska Anita – wychowawca w internacie
• Żebrowska Leokadia – wychowawca w internacie