Oferta Edukacyjna

 

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół Nr 3

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji w naszej szkole

Harmonogram rekrutacji elektronicznej m.st. Warszawy

Najczęściej zadawane pytania ze strony edukacja.warszawa.pl

Harmonogram rekrutacji  na rok szkolny 2021/2022  

Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki na temat rekrutacji 2021/2022


W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy kandydatów do następujących oddziałów:


W III Liceum Ogólnokształcącym

   • klasa humanistyczna
   • klasa biologiczno-chemiczna
   • klasa geograficzno-językowa

Klasa humanistyczna

Przedmioty rozszerzone:

   • język polski
   • historia
   • język angielski

Języki obce:

   • język angielski
   • język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

   • język polski
   • matematyka
   • historia
   • język angielski

Ukierunkowanie na studia wyższe:

   • prawo
   • filologia polska
   • historia
   • socjologii i nauki społeczne
   • dziennikarstwo
   • stosunki międzynarodowe
   • europeistyka
   • kulturoznawstwo i inne kierunki humanistyczne

Klasa biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone:

   • biologia
   • chemia
   • język angielski

Języki obce:

   • język angielski
   • język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

   • język polski
   • matematyka
   • biologia
   • chemia

Ukierunkowanie na studia wyższe:

   • medycyna
   • stomatologia
   • farmacja
   • zdrowie publiczne
   • biotechnologia
   • weterynaria
   • zootechnika
   • diagnostyka laboratoryjna
   • żywienie i dietetyka
   • psychologia
   • rehabilitacja

Klasa geograficzno – językowa

Przedmioty rozszerzone:

   • język angielski
   • wiedza o społeczeństwie
   • geografia

Języki obce:

   • język angielski
   • język niemiecki

Przedmioty punktowane:

   • język polski
   • matematyka
   • język angielski
   • geografia

Ukierunkowanie na studia wyższe:

   • socjologii i nauki społeczne
   • stosunki międzynarodowe
   • turystyka i rekreacja
   • krajoznawstwo
   • kierunki filozoficzne
   • geografia
   • geologia
   • geodezja i kartografia
   • filologia angielska
   • inne kierunki wymagające matury z angielskiego, WOS albo geografii

W Technikum Nr 3

   • technik ogrodnik
   • technik hodowca koni
   • technik architektury krajobrazu
   • technik weterynarii

Technik ogrodnik

Przedmioty rozszerzone:

   • biologia

Języki obce:

   • język angielski
   • język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

   • język polski
   • matematyka
   • język angielski
   • biologia

Technik hodowca koni

Przedmioty rozszerzone:

   • biologia

Języki obce:

   • język angielski
   • język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

   • język polski
   • matematyka
   • język angielski
   • biologia

Technik architektury krajobrazu

Przedmioty rozszerzone:

   • geografia

Języki obce:

   • język angielski
   • język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

   • język polski
   • matematyka
   • język angielski
   • geografia

Technik weterynarii

Przedmioty rozszerzone:

   • biologia

Języki obce:

   • język angielski
   • język niemiecki

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

   • język polski
   • matematyka
   • język angielski
   • biologia

 

Panel dostępności