Aktualności

Zapraszamy na ostatnie w roku szkolnym 2023/2024 spotkanie w ramach Akademii Czujnego Rodzica o tematyce rodzicielstwa relacyjnie kompetentnego, podczas którego prowadzący omówią potrzeby rozwojowe naszych dzieci i sposoby ich zaspokajania w relacji Rodzic-Dziecko. Dzięki wykładowi: Poznasz główne potrzeby rozwojowe na 6 etapach rozwoju od niemowlęcia do nastolatka. Dowiesz się, jak je umiejętnie zaspokajać. Poznasz adaptacyjne mechanizmy obronne, które dzieci tworzą na różnych etapach, gdy te potrzeby nie są spełniane. Dowiesz się, jak te mechanizmy zakłócają
W poniższych komunikatach znajduje się wykaz dozwolonych przyborów, które uczeń musi przynieść na egzamin. Etap pisemny – komputerowy Etap praktyczny – dokumentacja Wskazane w komunikacie wyposażenie należy przynieść na egzamin w przezroczystych koszulkach. Etap praktyczny – w formule wykonanie – technik ogrodnik i technik hodowca koni – całe wskazane przez CKE wyposażenie będzie znajdowało się na stanowisku. Uczeń zgłasza się z dokumentem tożsamości, długopisem piszącym w kolorze czarnym i w odpowiednim stroju roboczym.
Informujemy, że od 1 czerwca 2024 roku rozpoczyna się rekrutacja do Internatu Zespołu Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie  Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszej placówce w roku szkolnym 2024/2025 proszone są o składanie  wniosków. Druk wniosku  dostępny jest w siedzibie Internatu (pokój Wychowawców I piętro) i w sekretariacie –  w budynku Szkoły,  a także dostępne są na stronie Szkoły  w zakładce ” REKRUTACJA”. Wnioski o przyjęcie do internatu przyjmowane są: w sekretariacie Zespołu

16 maja 2024

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami (poza klasą 2c, 3c, 4ak, 4h i 4o) odbędą się 21 maja (wtorek) o godz. 17.30 spotkanie na górnym holu, następnie spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach KLASA Wychowawca NR SALI TECHNIKUM Nr 3 1 ak (architektura kraj.) Michalina Tokarska 3 1 o (ogrodnik) Joanna Gronowska 2 1 h (hodowca koni) Małgorzata Wierzchowska 18 1 w (weterynaria) Agnieszka Milczanowska 4 2 ak Lucyna Jęczmyk-Brzózka 20 2 o Małgorzata Jakóbowska 21 2 h
W załączniku został umieszczony harmonogram egzaminów zawodowych. Prosimy o dokładne sprawdzenie dat, godzin i sal / miejsc w jakich będą odbywały się egzaminy z poszczególnych kwalifikacji. Szczegółowe listy zostaną wywieszone w gablotach obok sali nr 12. Harmonogram EZ
Przybory i materiały na “nową maturę” (Formuła 2023) Przybory i materiały na “starą maturę” (Formuła 2015)  
Terminy egzaminów poprawkowych promocyjnych (dla uczniów z 1-2 rocznymi ocenami niedostatecznymi)   26 sierpnia 2024 (poniedziałek) – matematyka 27 sierpnia 2024 (wtorek) – język angielski 28 sierpnia 2024 (środa) – pozostałe przedmioty    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Panel dostępności